Beställning och svarsrapportering av narkotikaanalyser i urinprov (S027)

Rekommendationen har tagits fram av expertgruppen för läkemedel och toxikologi

Läs rekommendationen

Uppdaterat 2019-04-29