Bedömning av aortadimensioner med transthorakal ekokardiografi (S036)

Rekommendationen har tagits fram av expertgruppen för ekokardiografi.

Läs rekommendationen

Uppdaterat 2020-07-01