Åtgärdsgränser för PSA (S014)

Rekommendationen har tagits fram av expertgruppen för endokrinologi i samarbete med Svensk förening för klinisk kemi

Läs rekommendationen S014

Uppdaterat 2019-04-29