Åtgärdsgräns och kvalitetsmål för bestämning av kreatininrelaterade urinproteiner (S019)

Rekommendationen har tagits fram av expertgruppen för proteinanalyser

Läs rekommendationen

Uppdaterat 2019-04-29