Åtgärdsgräns för F—Kalprotektin i Sverige (S041)

Rekommendationen har tagits fram av expertgruppen för proteinanalyser.

Läs rekommendationen

Uppdaterad 2022-06-01