Åldersanpassat referensintervall för D-dimer i diagnostik av venös trombos (S030)

Rekommendationen har tagits fram av expertgruppen för koagulation

Läs rekommendationen

Uppdaterad 2021-12-02