Vägledning vid upphandling

Upphandling av plasmaglukossystem för egenmätning

Kvalitetskraven i vägledningen har tagits fram av en arbetsgrupp där vi deltar tillsammans med bland andra Diabetesförbundet, Svensk förening för diabetologi, Svensk förening för sjuksköterskor i diabetesvård, Svensk förening för klinisk kemi, Svenska barnläkarföreningen och Swedish Medtech.

Vägledning för upphandling av plasmaglukosmätare