Nordiska referensintervall

Gemensamma nordiska referensintervall för ett antal vanliga analyser inom klinisk kemi

Referensintervallen togs fram inom det nordiska referensintervallsprojektet, NORIP. Du kan använda referensintervall från NOPRIP om dina metoder uppvisar en acceptabel bias vid analys av NFKK Reference Serum X, ett certifierat referensmaterial med åsatta värden för berörda analyser, som kan beställas från DEKS.