Nationella svarsmallar

Strukturerad och standardiserad svarsskrivning för myokardskintigrafi

Förslaget till nationell svarsmall togs fram i samarbete med Svensk förening för nuklearmedicin.

Läs mer på SFNM:s webbplats