Projekt för nationell harmonisering

När resultat från kvalitetssäkringsprogrammen påvisar behov av harmonisering och förbättring kan vi initiera eller medverka i olika typer av aktiviteter och projekt med syfte att harmonisera och förbättra undersökningsresultat i Sverige. Arbetet med projekten utförs i samarbete med specialistföreningar och andra intressenter inom respektive område.