eGFR-kalkylator

Kalkylatorn beräknar estimerat GFR (eGFR) från kreatinin och cystatin C baserat på beräkningsformler rekommenderade av expertgrupperna för allmän klinisk kemi och proteinanalyser.

Kalkylatorn är kopplad till Equalis rekommendation S016 Beräkning av eGFR från kreatinin och cystatin C version 1.1, och är endast avsedd att användas i samband med forskning och utveckling. All användning sker under eget ansvar.

Kalkylatorn förvaltas av Equalis och Equalis expertgrupper inom allmän klinisk kemi och proteinanalyser och beräknar eGFR baserat på P—Kreatinin med Lund-Malmös reviderade formel från 2014 samt eGFR baserat på P—Cystatin C med CAPA-formeln. När en god överenstämmelse föreligger mellan eGFR(Krea) och eGFR(Cystatin C) beräknas även medelvärdet av de två GFR-estimaten. Vid angivande av vikt och längd beräknas eGFR absolut genom att transformera det relativa GFR-värdet till ett absolut GFR-värde med hjälp av kroppsytan. På sikt kan kalkylatorn komma att utvecklas och uppdateras med andra väldokumenterade beräkningsformler för eGFR som expertgrupperna har tagit ställning till och finner lämpliga att rekommendera. Mer information om bakgrunden till de nu rekommenderade eGFR-formlerna finns att läsa i rekommendationen.

eGFR kalkylator