Kunskapsstöd

Här har vi samlat information från olika projekt vi deltar eller deltagit i, som vi hoppas kan vara till nytta för dig i ditt arbete.

Rekommendationer, SKUP och övrigt kunskapsstöd från Equalis som kan vara till nytta för dig som arbetar med förbättring av undersökningsresultatens kvalitet.