Kalibratorer

Nationella kalibratorer för analys av protrombinkomplex, PK(INR)

Svenska laboratorier kan beställa kalibratorer för protrombinkomplex från Equalis. Vid kalibrering beräknas lokalt ISI-värde, intercept och normalkoagulationstid med beräkningsprogrammet nedan.


Beräkningsprogram för lot 37-39

Analyscertifikat för lot 37-39