Kalibratorer

Nationella kalibratorer för analys av PK (INR)

Svenska laboratorier kan beställa kalibratorer för PK (INR) från Equalis. Vid kalibrering beräknas lokalt ISI-värde, intercept och normalkoagulationstid med beräkningsprogrammet nedan. Kalibratorn är C-klassad enligt IVDR. Nuvarande lot följer de delar av IVDR som behövs men ännu inte hela regleringen, övergångsregler gäller fram till full implementering 26 maj 2026.

Vid frågor eller eventuella problem vänligen kontakta oss på info@equalis.se eller 018-490 31 00.

Obs! Equalis har sommarstängt v 28-30, under denna tid skickar vi inga kalibratorer.

Ny lot (40-42) har släppts (1 maj).

Beräkningsprogram för lot 40-42

Analyscertifikat för lot 40-42