Kalibratorer

Nationella kalibratorer för analys av protrombinkomplex, PK(INR)

Svenska laboratorier kan beställa kalibratorer för protrombinkomplex från Equalis. Vid kalibrering beräknas lokalt ISI-värde, intercept och normalkoagulationstid med beräkningsprogrammet nedan.

Beräkningsprogram för lot 34-36

Analyscertifikat för lot 34-36

Information om förlängt utgångsdatum för nuvarande lot (34-36)