Kalibratorer

Nationella kalibratorer för analys av protrombinkomplex, PK(INR)

Svenska laboratorier kan beställa kalibratorer för protrombinkomplex från Equalis. Vid kalibrering beräknas lokalt ISI-värde, intercept och normalkoagulationstid med beräkningsprogrammet nedan.

Den 1 september byter vi till lot 37-39. Sista möjliga kalibreringsdag med lot 34-36 är 30 september. Välj rätt beräkningsprogram vid er kalibrering.

Beräkningsprogram för lot 37-39

Analyscertifikat för lot 37-39