Gratis omgång för snabbdiagnostik av SARS-CoV-2, antigen

Nu startar Equalis ett program för snabbdiagnostik av covid-19, och erbjuder en kostnadsfri omgång i juni.

Kvalitetssäkringsprogrammet

Programmet vänder sig till de verksamheter i Sverige som utför snabbdiagnostik av covid-19 genom påvisande av SARS-CoV-2-antigen. Provmaterialet består av 3 simulerade luftvägsprov innehållande nukleokapsidprotein. Alla deltagare undersöker samma provmaterial och registrerar sina svar hos oss. Vi gör en sammanställning, och bedömer resultaten. Återrapportering av resultaten kommer att ske på nationell, regional och enhetsnivå.

Gratis omgång i början av juni.

Vi avser att kostnadsfritt erbjuda utförare av SARS-CoV-2-antigentester att delta i en första omgång. Syftet med det kostnadsfria upplägget är att effektivt få en nationell översiktsbild av kvaliteten på dessa tester samt att öka medvetenheten runt externa kvalitetssäkringsprogram generellt.

Den kostnadsfria omgången sker i juni 2021.
S
ista anmälningsdatum är 2021-06-04.

Anmälan avser endast den kostnadsfria omgången. Skulle en fortsättning bli aktuell så kommer deltagarna i den kostnadsfria omgången få ett erbjudande om att förlänga sitt deltagande.