Varicella zostervirus-antikroppar (042)

Provmaterialet består av serum för påvisande av antikroppar och tolkning av resultat.

Antal prover: 5-6/omgång

Frekvens: 1/år

Uppdaterad 2019-05-23 15:07:47