Urintestremsa och graviditetstest (090)

Programmet vänder sig både till laboratorier som använder visuell avläsningsteknik och de som använder maskinell avläsningsteknik. Eftersom urintestremsor har olika avläsningsintervall jämförs resultaten i första hand inom respektive metodgrupp. Dessutom ingår koriogonadotropin (hCG), dvs. graviditetstest, i programmet.

Provmaterialet består av sterilfiltrerad urin.

Frekvens: 2/år

Uppdaterad 2019-05-23 15:07:31