Tyreoidea-antikroppar (418)

Programmet arrangeras av Labquality och är ackrediterat av FINAS. Det riktar sig mot deltagare från cirka 15 olika länder. Svenska deltagare anmäler sig via Equalis. Alla deltagare får resultatsammanställningar för samtliga resultat, både översiktslistor och individuella histogram. Svenska laboratorier får dessutom översiktliga resultatsammanställningar av de svenska deltagarnas resultat.

Provmaterialet består av poolat humant serum eller plasma för analys av tyreoidea-antikroppar.

Antal prover: 2/omgång

Frekvens: 3/år

Labquality ID: 5920 / Thyroid gland antibodies

  • Artikelnummer: 418
  • Expertgrupper:
  • Ackreditering:Nej

Uppdaterad 2019-05-23 15:06:55