Tumörmarkörer (017)

Programmet arrangeras av Labquality och är ackrediterat av FINAS. Det riktar sig mot deltagare från Sverige och ytterligare cirka 15 länder. Alla deltagare får resultatsammanställningar för samtliga resultat, både översiktslistor och individuella histogram. Svenska laboratorier som anmäler sig via Equalis får dessutom översiktliga resultatsammanställningar av de svenska deltagarnas resultat.

Provmaterialet består av poolat humant serum för analys av tumörmarkörer enligt nedan vid två nivåer.

Frekvens: 4/år

  • Artikelnummer: 017
  • Expertgrupper:
  • Ackreditering:Nej

Uppdaterad 2019-05-23 15:06:40