Tumörmarkörer (017)

Programmet arrangeras av Labquality. Alla deltagare får resultatsammanställningar för samtliga resultat, både översiktslistor och individuella histogram från Labquality.

Provmaterialet består av poolat humant serum för analys av tumörmarkörer enligt nedan vid två nivåer.

Frekvens: 4/år

  • Artikelnummer: 017
  • Expertgrupper:
  • Ackreditering:Nej

Uppdaterad 2019-06-26 15:34:19