TPMT och tiopurinmetaboliter (527)

Programmet vänder sig till laboratorier som utför analys av TPMT-genotyp, TPMT-aktivitet och tiopurinmetaboliter.

Provmaterialet består av extraherat DNA avsett för analys av TPMT-genotyp och EDTA-blod avsett för analys av TPMT-aktivitet och tiopurinmetaboliter (6-TGN och 6-MMPN).

För tiopurinmetaboliter rapporteras resultat i enheten pmol/8x108 Erc, för TPMT-aktivitet i enheten nmol/g Hb x h och för TPMT-genotyp enligt principen *1/*1.

Deltagande laboratorier kan välja att rapportera resultat för en eller flera av de ingående undersökningarna.

Anmälan från Norge sker via nationell distributör. Deltagare från övriga nordiska länder anmäler sig här.

Pris: 0 SEK (kostnadsfri pilotomgång)

Sista anmälningsdatum: 2019-11-22

Information om utskicksdatum erhålls per e-post efter mottagen registrering.

Uppdaterad 2019-10-29 13:55:31