Testistumörer (407)

Programmet vänder sig till till patologavdelningar som utför bedömning inom området.

Provmaterialet består av digitala bilder för virtuell mikroskopi. 

Frekvens: Endast en omgång planerad

Deltagarna ges möjlighet att lämna dels ett kliniksvar, dels enskilda svar från individuella bedömare. 

Svenska deltagare anmäler sig här. Anmälan från Danmark och Norge sker via nationella distributörer.

Pris: 6000 SEK (gäller svenska deltagare)

Sista anmälningsdatum: 2019-09-16

Uppdaterad 2019-08-15 10:27:14