Sputumdiagnostik med virtuell mikroskopi (307)

Provmaterialet består av inskannade bilder på gramfärgade sputumprover för bedömning av provens representativitet för nedre luftvägar.

Antal prover: 3-5/omgång

Frekvens: 1/år

Uppdaterad 2019-05-23 15:06:20