SARS-CoV-2, nukleinsyra (557)

Programmet vänder sig till laboratorier i Sverige som utför diagnostik av covid-19 med molekylärbiologisk teknik.

Provmaterialet består av sex kliniska prover för påvisande av SARS-CoV-2. Volym: 0,5 mL/prov. Endast en uppsättning provmaterial per laboratorium kan beställas.

Antal prover: 6 

Frekvens: 1/år

Pris: 2000 SEK

Uppdaterad 2021-01-26 12:43:39