SARS-CoV-2, antikroppar (569)

Programmet vänder sig till laboratorier i Sverige som utför diagnostik av covid-19. Provmaterialet består av kliniska serumprover för påvisande av genomgången SARS-CoV-2-infektion. Endast en uppsättning provmaterial per laboratorium kan beställas.

Antal provmaterial: 6

Volym: 0,4 mL/prov

Frekvens: 1/år

Pris: 4800 SEK 

Uppdaterad 2021-01-27 13:11:39