Referensstrålkälla (561)

Programmet vänder sig till nuklearmedicinska enheter som utför aktivitetsmätningar. 

Provmaterialet består av radioaktivt material i form av referensstrålkällor. Deltagaren väljer om de vill mäta enbart på en 57Co-källa (för kontroll av 99mTc) eller om de även vill mäta på en 137Cs-källa (för kontroll av både 99mTc och 18F). Endast enheter som har tillstånd till verksamhet med joniserande strålning enligt strålskyddslagen (2018:396) kan delta.

Varje deltagande enhet lämnar svar från ett valfritt antal aktivitetsmätare.

Frekvens: Endast en omgång planerad. Under förutsättning att tillräckligt många deltagare anmält sig kommer omgången att genomföras under hösten 2020.

Pris, exklusive moms: 10 000 SEK för en strålkälla, eller 17 000 SEK för båda strålkällorna.

Sista anmälningsdatum: 2020-08-17

Uppdaterad 2020-06-23 14:34:10