QCMD (ca 80 program)

Vi förmedlar kvalitetssäkringsprogram från QCMD till svenska laboratorier enligt distributionsplan och prislista nedan.

Laboratorierna anmäler sig direkt till QCMD via arrangörens webbplats, se nedan. För att fortsätta delta krävs återanmälan varje år, vilket sker direkt till QCMD.

Programmen är ackrediterade av UKAS (förutom pilotprogram). 

Provmaterialet varierar mellan de olika programmen, liksom antal prover och frekvens.

Läs mer om QCMD

Uppdaterad 2019-05-23 15:20:12