Primärvårdspaket (2021A)

Equalis paket för primärvården kvalitetssäkrar de vanligaste patientnära analyserna. Det är skapat för att erbjuda ett enkelt sätt att utvärdera hur era analysresultat ligger till i jämförelse med hela  Sverige för dessa viktiga analyser.

Delta under resten av 2021 till ett förmånligt paketpris. Därefter kan ni ta ställning till deltagandet och vill ni inte fortsätta efter 2021, säger ni enkelt upp prenumerationen via formulär på Equalis webbplats.

Anmäl er senast 24:e september via länk nedan.

Primärvårdspaketet

Följande program för kvalitetssäkring ingår i primärvårdspaketet (läs mer om programmen via respektive länk):

 • Hb:Glukos:CRP (013)
  Kvalitetssäkring för dig som utför patientnära bestämningar av hemoglobin, glukos eller CRP. Programmet är ackrediterat av Swedac. Pris för deltagande under resten av 2021 är 1880 SEK.

  Under 2021 ingår även Preanalys, blodprovtagning (570) automatiskt, på köpet, för samtliga deltagare i programmet Hb:Glukos:CRP.

 • Snabbdiagnostik av grupp A streptokocker (029)
  Kvalitetssäkring för dig som utför snabbdiagnostik av streptokocker i halsprov. Pris för deltagande under resten av 2021 är 975 SEK.

 • Urintestremsa och graviditetstest (090)
  Kvalitetssäkring för dig som använder urintestremsa eller utför graviditetstest (hCG). Som ny deltagare i programmet får du det utan kostnad under hösten 2021 om du anmäler dig inom ramen för primärvårdspaketet, se nedan. Ordinarie pris för ett halvårs deltagande är 1780 SEK

Deltagande i Equalis kvalitetssäkringsprogram fortlöper automatiskt om inget annat framgår vid anmälan, tills det aktivt avslutas. Fakturering sker halvårsvis i förskott. Förskottsfakturerat belopp återbetalas inte.

Pris för deltagande framgår av prislistan, se länk nedan. 

Erbjudandet gäller endast i Sverige.

Uppdaterad 2021-08-20 13:51:02