Preanalys, blodprovtagning (570)

Programmet vänder sig till enheter i Sverige som utför blodprovtagning. Det består av enkätfrågor med svarsalternativ och syftar till att höja kvaliteten av analysresultat genom ökad kontroll av de preanalytiska stegen.

Frekvens: 2 omgångar per år

Under 2021 ingår programmet utan extra kostnad för deltagare i program Hb:Glukos:CRP (013).

 

Programmet ingår i Primärvårdspaketet, som är ett aktuellt erbjudande till svenska vårdcentraler.

Information om primärvårdspaketet >

Uppdaterad 2021-05-21 12:47:20