Plasmaindex (542)

Syftet med programmet är att erbjuda deltagarna möjlighet till ökad kontroll av preanalytiska mätningar.

Programmet vänder sig till laboratorier i Norden som mäter plasmaindex (hemolys, ikterus och lipemi) i samband med analys av koagulationsprover på patienter. Deltagare med resultat på ordinalskalan och nominalskalan är välkomna att delta.

Provmaterialet består av poolade plasmaprover som modifieras för att simulera hemolys, ikterus och lipemi i varierande nivåer.

Antal prover: 3/omgång

Frekvens: 4/år

  • Artikelnummer: 542
  • Expertgrupper:
  • Ackreditering:Nej

Uppdaterad 2021-10-11 12:02:49