Papanicolaoufärgning, gynekologisk cytologi (072)

Programmet vänder sig till laboratorier som utför papanicolaoufärgning av gynekologiska cellprov.

Provmaterialet består av poolade ThinPrep prover från cervix, suspenderade i fixeringsbuffert som skickas till laboratorierna för preparering och papanicolaoufärgning. Laboratorierna skickar tillbaka glasen för bedömning.

Frekvens: Vartannat år

Uppdaterad 2019-05-23 15:02:36