Övriga skintigrafier B (399)

Programmet riktar sig till deltagare som utför skintigrafi. Vilken typ av skintigrafi som ingår varierar för varje omgång.

Vilket provmaterial som används varierar för varje omgång.

Frekvens: Vart 3:e år

Deltagarna ges möjlighet att lämna dels ett kliniksvar, dels enskilda svar från individuella bedömare. I deltagaravgiften ingår upp till 5 individuella bedömare. För ytterligare bedömare tillkommer extra kostnad.

Uppdaterad 2019-06-19 14:24:38