Myokardskintigrafi A (356)

Programmet vänder sig till läkare som utför tolkning av myokardskintigrafi.

Provmaterialet består av undersökningsbilder och anamnes.

Frekvens: Vart 3:e år

Deltagarna ges möjlighet att lämna dels ett kliniksvar, dels enskilda svar från individuella bedömare. I deltagaravgiften ingår upp till 5 individuella bedömare. För ytterligare bedömare tillkommer extra kostnad.

Uppdaterad 2019-05-23 15:02:20