Mycoplasma genitalium, nukleinsyra (288)

Provmaterialet består av urin för detektion av Mycoplasma genitalium med molekylärbiologisk teknik.

Antal prover: 6/omgång

Frekvens: 1/år

Uppdaterad 2019-05-27 09:45:18