Missbruksanalyser, verifiering (022)

Provmaterialet består av frystorkad urin med humant ursprung med eller utan tillsats av referenssubstanser.

Deltagarna förväntas utföra verifierande analys med utgångspunkt från de resultat som erhålls vid sållningstester av samma provmaterial inom program 020. Den verifierande analysen ska innehålla bestämning av ingående substans och funnen halt.

Frekvens: 4/år

Uppdaterad 2019-05-23 15:01:36