Missbruksanalyser, screening (020)

Provmaterialet består av frystorkad urin av humant ursprung med eller utan tillsats av referenssubstanser.

Deltagarna utför sållningstest (screening) av provmaterialet. Det förväntade resultatet redovisas kvalitativt. I rapportkommentaren, som är gemensam med kvalitetsprogram 022 (Missbruksanalyser verifiering), redovisas ett medelvärde av de resultat som rapporterats från deltagare som utfört verifierande analys.

Antal prover: 3/omgång

Frekvens: 2 eller 4/år

Uppdaterad 2019-11-13 13:59:09