Metylmalonat (116)

Programmet arrangeras av DEKS. Svenska deltagare anmäler sig via Equalis.

Provmaterialet består av humant serum för mätning av metylmalonatkoncentration, 2 prover per omgång.

Frekvens: 5/år

  • Artikelnummer: 116
  • Expertgrupper:
  • Ackreditering:Nej

Uppdaterad 2019-05-23 15:01:02