Läkemedel (025)

Programmet arrangeras i samarbete med Labquality. Svenska deltagare anmäler sig via Equalis. Separata resultatsammanställningar erhålls för de svenska resultaten (från Equalis) respektive den totala gruppen (från Labquality) som innefattar deltagare från ytterligare cirka 12 länder.

Provmaterialet består av serum med tillsats av läkemedelssubstanser. För mätning av hydroxikarbamazepin skickas ett separat prov.

Antal prover: 2/omgång

Frekvens: 4/år

Uppdaterad 2019-05-23 15:00:44