Kvalitetsindikatorer, gastrointestinal patologi (227)

Programmet vänder sig till patologi- och cytologi-avdelningar i Sverige som utför bedömning av esofagus, ventrikel, duodenum och colon/rectum. Det är avsett som ett komplement till övriga kvalitetssäkringsprogram inom området.

Diagnosutfall från föregående kalenderår registreras årsvis av deltagarna. Den enskilde deltagarens resultat jämförs mot övriga deltagares resultat.

Frekvens: 1/år

Uppdaterad 2019-05-23 14:58:44