Kvalitetsindikatorer, cervixcytologi (141)

Programmet vänder sig till patologi- och cytologi-avdelningar i Sverige som utför bedömning av cervixcytologi och är avsett som ett komplement till övriga kvalitetssäkringsprogram inom området.

Diagnosutfall från föregående kalenderår registreras årsvis av deltagarna. Den enskilde deltagarens resultat jämförs mot övriga deltagares resultat.

Frekvens: 1/år

Uppdaterad 2019-05-23 14:58:35