Komplementfaktorer (078)

Programmet syftar till att påvisa deltagarnas förutsättningar att kunna ge en riktig bedömning av patienters komplementproteiner med avseende på normalt eller patologiskt prov.

Provmaterialet består av EDTA-plasma och serum för analys av C1q, C1INH, C3, C4 och C3d samt funktion via klassisk, alternativ och lektin (MBL) väg.

Frekvens: 4/år

Uppdaterad 2019-05-23 14:58:19