Kalprotektin (291)

Programmet vänder sig till laboratorier som analyserar kalprotektin som screeningmarkör för att påvisa inflammatorisk tarmsjukdom (IBD) och för att monitorera sjukdomsaktiviteten hos patienter med IBD. 

Provmaterialet består av feces.

Frekvens: 4/år

Svenska deltagare anmäler sig här. Anmälan från Danmark och Norge sker via nationella distributörer. Laboratorier från andra länder kan skicka en förfrågan om att delta via vår engelska webbplats.

Uppdaterad 2019-06-19 10:53:57