Homocystein (016)

Programmet arrangeras av DEKS, och svenska deltagare anmäler sig via Equalis.

Provmaterialet består av human plasma för mätning av homocysteinkoncentration.

Antal prover: 2/omgång

Frekvens: 5/år

  • Artikelnummer: 016
  • Expertgrupper:
  • Ackreditering:Nej

Uppdaterad 2019-05-23 14:57:05