Hjärtmarkörer (104)

Programmet vänder sig till laboratorier och sjukhusavdelningar som utför mätning av ingående undersökningar.

Provmaterialet består av poolad plasma.

Antal prover: 2/omgång, varav det ena endast skickas till de deltagare som analyserar NT-proBNP, Troponin I och Troponin T

Frekvens: 6/år

Uppdaterad 2019-05-23 14:56:55