HIV- och HTLV-diagnostik (058)

Programmet är endast avsett för laboratorier som utför konfirmerande HIV- och/eller HTLV-diagnostik.

Provmaterialet består av serum- eller plasmaprover (0,8 mL/prov) för bestämning av antikroppar och tolkning av resultat.

Antal prover: 6/omgång

Frekvens: 1/år

Uppdaterad 2021-02-09 14:28:21