Hemoglobinfraktioner (565)

Programmet vänder sig till laboratorier som utför analys av hemoglobinfraktioner på proteinnivå. Deltagarna ombeds lämna medicinsk bedömning.

Provmaterialet består av patientfall med anamnetiska uppgifter, laboratorieresultat och kromatogram.

Frekvens: Två kostnadsfria pilotomgångar planerade, en under hösten 2020 och en under våren 2021.

Anmälan innebär deltagande i båda omgångarna. Sista anmälningsdatum är 2020-11-24

Svenska deltagare anmäler sig här. Anmälan från Norge sker via nationell distributör.

  • Artikelnummer: 565
  • Expertgrupper:
  • Ackreditering:Nej

Uppdaterad 2020-11-10 13:38:48