Hemoglobin A1c (012)

Programmet vänder sig till laboratorieenheter som utför HbA1c-analys.

Provmaterialet består av poolat helblod.

Frekvens: 10/år

Svenska deltagare anmäler sig här. Anmälan från Danmark och Norge sker via nationella distributörer. Laboratorier från andra länder kan skicka en förfrågan om att delta via vår engelska webbplats.

Uppdaterad 2019-06-03 11:22:22