Hb:Glukos:CRP (013)

Programmet vänder sig till deltagare som utför patientnära bestämningar av CRP, hemoglobin och glukos.

Provmaterialet består av helblod (EDTA) med tillsats av ett stabiliserande ämne som hämmar glukoskonsumtion (glykolys). Cellernas hemolyseringsförmåga hindras inte av tillsatsen. Deltagare som analyserar CRP mottar även ett helblod (EDTA) med tillsatts av renframställt CRP.

Antal prover: 1 eller 2. Ett för mätning av Hb och glukos till samtliga deltagare, och ytterligare ett till de som analyserar CRP.

Frekvens: 10/år

 

Programmet ingår i Primärvårdspaketet, som är ett aktuellt erbjudande till svenska vårdcentraler.

Information om primärvårdspaketet >

Uppdaterad 2021-05-21 12:45:12