HB:Glukos:CRP (013)

Programmet vänder sig till deltagare som utför patientnära bestämningar av CRP, hemoglobin och glukos.

Provmaterialet består av färskt helblod (EDTA) från blodgivare med tillsats av renframställt CRP. Deltagare som analyserar CRP med Afinion-instrument mottar även ett plasmamaterial. Ett stabiliserande ämne har satts till för att förhindra glukoskonsumtion (glykolys). Cellerna hemolyseringsförmåga förhindras inte av tillsatsen.

Antal prover: 1/omgång till samtliga deltagare, och 1 ytterligare ett för CRP-mätning med Afinion

Frekvens: 10/år

Uppdaterad 2019-05-23 14:54:14