Produkten är tillagd i varukorgen.

Gå till varukorgen

Global HPV DNA Typing Proficiency Panel 2024 (456)

Programmet riktar sig till laboratorier som utför HPV-typning. Det arrangeras av Global HPV Reference Laboratories, ett initiativ för att stödja förbättring och utveckling av HPV-vaccinering genom standardisering och kvalitetssäkring av laboratorieresultat. Deltagarna utför HPV-typning av proverna i panelen med en eller flera av sina rutinmetoder.

Provmaterialet består av helgenomplasmider från HPV i en matris av humant cellulärt DNA. Varje prov kan innehålla antingen inget HPV, en enda HPV-typ eller en blandning av HPV-typer i olika koncentrationer.

Svenska deltagare anmäler sig här. Anmälan från Danmark och Norge sker via nationella distributörer. Laboratorier från andra länder kan skicka en förfrågan om att delta via vår engelska webbplats.

Endast en omgång planerad 2024.

Anmälan till årets omgång planeras att öppna april/maj 2024. Pris meddelas senare.

Återrapportering: Rapporter skickas ut av Karolinska Institutet.

Programkoordinator: Marina Lilja

  • Artikelnummer: 456
  • Ackreditering:Nej

Uppdaterad 2024-02-16 14:31:31