Genotypning, erytrocytantigen (568)

Programmet vänder sig till blodcentraler och laboratorier som utför genomisk typning av erytrocytantigen som alternativ till fenotypning.

Provmaterialet består av ofiltrerat helblod för genotypning.

En kostnadsfri pilotomgång planerad.

Sista anmälningsdatum är 2021-02-08.

Svenska deltagare anmäler sig här. Anmälan från Danmark och Norge sker via nationella distributörer.

Uppdaterad 2021-01-20 16:29:38