Erytrocytgruppering och BAS-test ( 118)

Programmet vänder sig i första hand till blodcentraler som utför akutgruppering och BAS-test.

Provmaterialet består av plasma och erytrocyter med okomplicerad eller avvikande blodgrupp (ABO respektive RhD). Varje provmaterial innehåller minst en signifikant irreguljär antikropp.

Antal prover: 3/omgång

Frekvens: 1/år

Uppdaterad 2019-05-23 13:24:13