Equator/Cellavision (112)

Programmet vänder sig till sjukhuslaboratorier och andra laboratorier som utför visuell klassificering (differentialräkning) av blodceller. Syftet är att utvärdera deltagarens bedömning av enskilda celler. Klassificeringen sker via webben i Cellavision Proficiency Software.

Provmaterialet består av digitala bilder, tillsammans med uppgifter om B—Hemoglobin, B—Leukocyter och B—Trombocyter.

Programmet arrangeras i samverkan med Cellavision.

Frekvens: 3/år

  • Artikelnummer: 112
  • Expertgrupper:
  • Ackreditering:Nej

Uppdaterad 2019-06-19 10:53:05